PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (hierna genoemd "Privacybeleid") beschrijft hoe EatOnline, een online bestelplatform voor eten, de persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt van gebruikers van het platform. EatOnline wordt aangeboden door ebee.be (hierna genoemd "Bedrijf"), dat de dienst aan restaurants verleent om hun klanten in staat te stellen eten te bestellen.

TOEPASSING
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van het EatOnline bestelplatform, inclusief restaurants en hun klanten (hierna gezamenlijk genoemd "Gebruikers"). Door gebruik te maken van het EatOnline bestelplatform, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
EatOnline verzamelt bepaalde persoonsgegevens van Gebruikers om de bestelplatformdiensten te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens kunnen onder meer de volgende categorieën omvatten:

Voor restaurants: Bedrijfsnaam, contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), betalingsgegevens en andere informatie die nodig is om de bestelplatformdiensten te kunnen leveren.
Voor klanten: Naam, contactgegevens (zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer), bestelgeschiedenis, voorkeuren en andere informatie die nodig is om bestellingen te verwerken.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
EatOnline gebruikt de verzamelde persoonsgegevens van Gebruikers voor de volgende doeleinden:

Het leveren van de bestelplatformdiensten aan restaurants en hun klanten.
Het verwerken en afhandelen van bestellingen en betalingen.
Het bieden van klantenondersteuning en het reageren op vragen en verzoeken.
Het verbeteren en optimaliseren van het EatOnline bestelplatform.
Het versturen van promotionele communicatie over EatOnline-diensten, mits de Gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS
EatOnline kan persoonsgegevens delen met derden in de volgende gevallen:

Met restaurants: EatOnline deelt persoonsgegevens van klanten met de betreffende restaurants om bestellingen te kunnen verwerken en af te handelen.
Met dienstverleners: EatOnline kan persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens EatOnline bepaalde diensten leveren, zoals betalingsverwerking, klantenondersteuning en gegevensopslag.
Met naleving van de wet: EatOnline kan persoonsgegevens openbaar maken als dit vereist is door de wet of als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
EatOnline neemt redelijke maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of vernietiging. We implementeren technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen.

We streven ernaar om persoonsgegevens alleen te bewaren zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we de persoonsgegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

GEBRUIK VAN COOKIES EN TRACKINGTECHNOLOGIEËN
EatOnline kan gebruik maken van cookies en andere trackingtechnologieën om informatie te verzamelen en op te slaan wanneer Gebruikers het EatOnline bestelplatform gebruiken. Deze technologieën helpen ons bij het verbeteren van de functionaliteit en gebruikerservaring van het platform. Gebruikers kunnen hun browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan invloed hebben op bepaalde functies en het gebruiksgemak van het platform.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS
Gebruikers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, inclusief het recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in sectie 9.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
EatOnline behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen in het Privacybeleid zullen op het EatOnline bestelplatform worden geplaatst. Het is aan Gebruikers om regelmatig het Privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van het EatOnline bestelplatform na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat de Gebruiker akkoord gaat met het gewijzigde Privacybeleid.

CONTACTGEGEVENS
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de volgende contactgegevens:

Naam: ebee.be
Adres: aarschotsesteenweg 309, 3012 Wilsele
E-mail: info@ebee.be
Telefoon: 0032487847807

We zullen ons best doen om uw vragen en verzoeken tijdig en adequaat te beantwoorden.